Słońce to przyszłość…

Archiwum kategorii 'Prawa autorskie'

04Kwi

Prawa autorskie

Zezwalam na niekomercyjne wykorzystanie moich tekstów i zdjęć bez pisemnej zgody. Nie zezwalam na zmiany w tekstach, których wynikiem będzie zmiana ich zawartości intelektualnej. We wszystkich przypadkach wykorzystania materiałów z tej strony należy podać autora i adres strony (w widocznym miejscu, czytelną czcionką). W innych przypadkach, lub w przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze mną. Czytaj dalej…