Słońce to przyszłość…
04Kwi

Prawa autorskie

Zezwalam na niekomercyjne wykorzystanie moich tekstów i zdjęć bez pisemnej zgody.
Nie zezwalam na zmiany w tekstach, których wynikiem będzie zmiana ich zawartości intelektualnej.
We wszystkich przypadkach wykorzystania materiałów z tej strony należy podać autora i adres strony (w widocznym miejscu, czytelną czcionką).
W innych przypadkach, lub w przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze mną.

Nie zezwalam na tworzenie kopii serwisu na innym serwerze.
Nie zezwalam na kopiowanie szablonu strony.

Nie zezwalam na umieszczanie linków bezpośrednich do tej strony ani jej materiałów przez podmioty i osoby czerpiące z tego tytułu korzyści materialne.
Nie zezwalam na wykorzystywanie treści strony, logo  lub nazwy tej strony dla celów komercyjnych bez mojej zgody.

Wszystkie zasady opisane powyżej odnoszą się do działań wykonywanych bez pytania.
Jeśli ktoś pragnie wykorzystać coś, co znajduje się na tej stronie, w sposób sprzeczny z tym co zostało napisane powyżej, proszę o kontakt celem otrzymania zgody.

W przypadku wykorzystania materiałów z mojej strony, proszę przynajmniej o stosowną informację.

Brak komentarzy