WSZELKIE OBLICZENIA MAJĄ CHARAKTER SZACUNKOWY

Warunki: Bateria lub kilka baterii słonecznych pracuje w instalacji zasilającej grzałkę do ogrzewania wody. Jest to zasilanie bezpośrednie (bateria->grzałka, bez przetwornic), zatem stosujemy grzałkę 12V lub 24V. Schemat jest poprawny także w sytuacji, jeśli kilka baterii słonecznych jest połączonych celem otrzymania wyższego napięcia, na przykład 110V DC lub 230V DC. Wtedy taki system fotowoltaiczny może zasilać zwyczajną grzałkę 230V pradu przemiennego.
Zakładamy, że zbiornik jest bardzo dobrze izolowany termicznie oraz nie dolewamy do zbiornika zimnej wody. Wynik jest podawany dla teoretycznych warunków optymalnych.

Wskazówka: Pamiętaj, że obliczanie ilośc wyprodukowanej mocy opiera się o skomplikowane wzory. Bazują one na danych statystycznych. Wpływ na wynik ma wiele czynników, których nie można przewidzieć. Dlatego obliczenia poniżej mają szacunkowy charakter, a wszystkie liczby należy traktować jako wartości przybliżone.


Kalkulator
Podaj pojemność zbiornika, o ile stopni chcesz podgrzac w nim wodę oraz moc baterii słonecznej.
Program obliczy to, ile godzin zajmie Ci ogrzanie takiej ilości wody.

Podaj pojemność zbiornika, który zamierzasz ogrzać : L
Chcesz podnieść temperaturę wody o... : ºC
Podaj moc baterii słonecznej: W

Podaj czas, w jakim chcesz podgrzać określoną ilość wody o określoną temperaturę.
Program obliczy to, jakiej mocy potrzebujesz.

Podaj pojemność zbiornika, który zamierzasz ogrzać : L
Chcesz podnieść temperaturę wody o... ºC
Podaj czas, w jakim chciałbyś ogrzać tą ilość wody : h


-->ENERGIA