WSZELKIE OBLICZENIA MAJĄ CHARAKTER SZACUNKOWY

Warunki: Bateria lub kilka baterii słonecznych ładuje akumulator poprzez regulator ładowania. Jak wiadomo - regulator ładowania wymaga, by bateria słoneczna dysponowała więszym napięciem, niż ładowany akumulator. Dla instalacji 12V regulator wymaga baterii 18V (praca jałowa to około 21V), a dla instalacji 24V potrzebna jest bateria 36V (taka bateria bez obciążenia ma około 42V).


Kalkulator
Dla systemów 12V.
Podaj pojemność akumulatora, oraz moc baterii słonecznej. Program wyliczy szacowany czas, jaki zajmie naładowanie tego akumulatora od 0 do 100% w optymalnych warunkach.

Podaj pojemność akumulatora : Ah
Podaj moc baterii słonecznej : W

Dla systemów 24V.
Podaj pojemność akumulatora, oraz moc baterii słonecznej. Program wyliczy szacowany czas, jaki zajmie naładowanie tego akumulatora od 0 do 100% w optymalnych warunkach.

Podaj pojemność akumulatora : Ah
Podaj moc baterii słonecznej : W


-->ENERGIA