WSZELKIE OBLICZENIA MAJĄ CHARAKTER SZACUNKOWY

Warunki: Bateria lub kilka baterii słonecznych ładuje akumulator poprzez regulator ładowania. Jak wiadomo - regulator ładowania wymaga, by bateria słoneczna dysponowała więszym napięciem, niż ładowany akumulator. Dla instalacji 12V regulator wymaga baterii 18V (praca jałowa to około 21V), a dla instalacji 24V potrzebna jest bateria 36V (taka bateria bez obciążenia ma około 42V).


Kalkulator
Dla systemów 12V.
Podaj pojemność akumulatora, oraz czas, w którym chcesz go naładować. Program wyliczy szacowaną moc baterii słonecznej której potrzebujesz.

Podaj pojemność akumulatora : Ah
Podaj czas ładowania : h

Dla systemów 24V.
Podaj pojemność akumulatora, oraz czas, w którym chcesz go naładować. Program wyliczy szacowaną moc baterii słonecznej której potrzebujesz.

Podaj pojemność akumulatora : Ah
Podaj czas ładowania : h


-->ENERGIA