WSZELKIE OBLICZENIA MAJĄ CHARAKTER SZACUNKOWYKalkulator
Dla systemów 12V.
Podaj pobór energii przez dane urządzenie oraz czas, jaki ma działać na akumulatorze. Program wyliczy minimalną pojemność akumulatora, jaką potrzebujesz, aby zasilić wskazane urządzenie przez potrzebny czas (dzięki użyciu przetwornicy zmieniającerj napięcie na 230V).

Podaj czas działania urządzenia : h (w godzinach)
Podaj pobór energii dla urządzenia 230V : W (w Watach)

Dla systemów 24V.
Podaj pobór energii przez dane urządzenie oraz czas, jaki ma działać na akumulatorze. Program wyliczy minimalną pojemność akumulatora, jaką potrzebujesz, aby zasilić wskazane urządzenie przez potrzebny czas (dzięki użyciu przetwornicy zmieniającerj napięcie na 230V).

Podaj czas działania urządzenia : h (w godzinach)
Podaj pobór energii dla urządzenia 230V : W (w Watach)

-->ENERGIA